Over ons

Waar kan ik jullie vinden?

We komen wekelijks bij elkaar in de ontspanningsruimte van de Joliottoren aan de Joliotplaats 4 in Rotterdam Ommoord.
Deze ruimte bevindt zich op de begane grond. Bel aan bij ‘Recreatie’.

Wanneer komen jullie bij elkaar?

We komen wekelijks op donderdagavond van 20:00 u tot ongeveer 22:30 u bij elkaar. Dit gaat bijna het het hele jaar door. We stoppen tijdens de kerstperiode en in de zomermaanden juni, juli en augustus. In juni organiseren we nog wel eens buitenactiviteiten. Dit is uiteraard wel afhankelijk van het weer.

Wat voor club is FotoWerkgroep Ommoord?

FotoWerkgroep Ommoord is een amateurfotografenclub.
Tegenwoordig spreken we eigenlijk van ‘vrijetijdsfotografenclub’ omdat de grens tussen amateur en vakfotograaf steeds meer vervaagt.

Wij willen vooral een gezellige vereniging zijn, waar iedere vrijetijdsfotograaf welkom is. Ons doel is vooral om van elkaar te leren en met elkaar de gemeenschappelijke interesse in fotografie op een creatieve en enthousiaste wijze te delen.

Ieder half jaar stelt onze programmacommissie een interessant programma samen met veel afwisseling; een aantal activiteiten, wedstrijden, externe sprekers en technische avonden. Kijk eens op ons programma voor meer informatie.

Hoe kan ik lid worden?

Foto Werkgroep Ommoord heet nieuwe leden graag welkom. Wij stellen geen bijzondere eisen aan nieuwe leden op het gebied van ervaring of apparatuur, in principe is iedereen welkom.

U kunt vrijblijvend een clubavond bezoeken. Meldt u daarvoor vooraf even aan via ons algemene mailadres info@fotowerkgroepommoord.nl.
U kunt dan een avond kennismaken met de leden en geheel vrijblijvend beoordelen of de club aansluit bij uw verwachtingen. U kunt zich dan, als u lid wilt worden, aldaar ter plekke aanmelden bij onze secretaris. U krijgt dan een inschrijfformulier overhandigd of toegezonden.

Wat zijn de kosten van een lidmaatschap?

Een lidmaatschap kost 72 euro per jaar.
Hiervan is 50 euro voor uw lidmaatschap bij de club en 22 euro is bestemd voor uw  lidmaatschap bij FOTOBOND-Nederlands Centrum Vrijetijdsfotografie. U heeft hiermee ook recht op het bondsblad en deelname aan de bondswedstrijden. Meer informatie over deze bond vind u hier.

Ook is de FWO aangesloten bij de SAFORO (Samenwerkende Fotoclubs Rotterdam).

Het bankrekeningnummer van FWO is ABN-AMRO NL22 ABNA 0522 5114 22 t.n.v. Fotowerkgroepommoord

Meer weten?

Wilt u meer weten over het ontstaan en de historie van Fotowerkgroep Ommoord? Klik dan hier.

Heeft u andere vragen? Mail ons of neem contact op met een van de bestuursleden (zie contact).