Historie

Pionieren

Eind jaren zestig werd bij Rotterdam in het Ommoordse veld een nieuwe woonwijk gebouwd. Het moest een moderne woonwijk worden met veel (leef)ruimte en groen. Naast de ruim opgezette laagbouw was hoogbouw daarbij niet alleen modern maar ook noodzakelijk. Er zouden immers veel gezinnen naar deze nieuwe woonwijk komen.

In de beginjaren van het ontstaan van de wijk Ommoord werden door vrijwilligers allerlei activiteiten opgestart. Nieuwe verenigingen vlogen net zoals de flats en eengezinswoningen de grond uit. Zo waren ook enkele enthousiaste amateurfotografen bij elkaar gekomen om het idee te bespreken om een amateur fotoclub op te richten.

Op een avond in de maand januari 1974 kwam een zestal personen, in een klein zaaltje van het verzorgingstehuis “Gerard Goosen”, bij elkaar om hun plannen een vastere vorm te geven. Deze bijeenkomst heeft geleid tot de statutaire oprichtingsvergadering van de “Amateur Fotoclub Doeswat” op 5 februari 1974.

Groei

Rotterdamse-Havenkranen-575x428

Aan de geestdrift van deze mensen is het te danken dat reeds op 10 oktober 1974 de fotoclub 16 actieve leden telde. Het bestuur van de fotoclub beschikte over een visionaire blik door het aansluiten van de fotovereniging onder de vleugels van de toenmalige Stichting Doeswat. De fotoclub werd ook al snel lid van de Bond van Nederlandse Amateur Fotografen, het overkoepelend orgaan van alle fotoclubs in Nederland.

Het zaaltje in het Gerard Goosenhuis werd al snel te klein en uitgeweken kon worden naar een grote zaal in het wijkgebouw De Romeynshof. Dit wijkgebouw was een voorlopige accommodatie dat opgebouwd was uit de overgebleven gebouwtjes van de C-70 manifestatie in Rotterdam.

Iedere week kwamen de leden op donderdagavond bij elkaar. Door de jaren heen liep het ledenaantal van de fotoclub op tot ruim 40 leden. Hiermee was de fotoclub uitgegroeid tot de grootste van Rotterdam en timmerde flink aan de weg. Regelmatig werden foto-exposities georganiseerd in en om Rotterdam Ommoord. Ook werd meegedaan aan de jaarlijkse fotowedstrijd die uitgeschreven werd door de BNAF. Dit heeft erin geresulteerd dat de fotoclub op een gegeven moment een 39ste plaats veroverde van de ruim 200 deelnemende fotoclubs. Een niet geringe prestatie voor een vrij jonge fotoclub.

Verhuizen

De zaal in “oude” Romeynshof werd na het gereed komen van de “nieuwe” Romeynshof verruild voor een mooie ruime zaal met de zolang gewenste donkere kamer. Deze doka werd door de leden zelf ingericht wat leidde tot jaloerse blikken van bevriende fotoclubs uit Rotterdam en omgeving. Zwart/wit-, kleur- en cibachroom (dia’s) materiaal kon er worden verwerkt.

Door ruimtegebrek moet de fotoclub wederom verhuizen. Enige tijd was de fotoclub gevestigd in het wijkcentrum De Molshoop en de doka bevond zich in het wijkcentrum De Oriënt. Eind 2006 is de fotoclub weer korte tijd verhuisd naar de Arrheniustoren in Ommoord. Ook is de naam in de loop der tijd gewijzigd in “Foto Werkgroep Ommoord”. Inmiddels heeft de donkere kamer definitief plaatsgemaakt voor digitale fotografie. Alle leden in de club werken voornamelijk digitaal.

Sinds oktober 2008 is de club gevestigd aan de Joliotplaats te Ommoord. Daar ging de fotoclub een zeer succesvolle periode in. Het ledenaantal bleef groeien en dat was onder andere het gevolg van de instroom van een aantal zeer enthousiaste leden die het programma hebben gemoderniseerd, veel activiteiten opzetten en zorgen voor veel afwisseling. Nieuwe leden moesten sinds 2014 zelfs op een wachtlijst. De club heeft sinds 2015 een stabiel ledenaantal van omstreeks 40 leden.