Wedstrijdreglement

Reglement voor wedstrijden ‘Foto van de Maand’ van de Foto Werkgroep Ommoord

Ingang van dit reglement: september 2016

 1. Iedere deelnemer aan een wedstrijd mag maximaal 1 foto indienen. De foto moet voldoen aan een minimaal formaat van 10 x 10 cm. De foto wordt in passe-partout ingediend. Het formaat van de passe-partout is 40 x 50 cm.
  De technische commissie kan bepalen dat een tweede foto is toegestaan ingeval er onvoldoende deelnemend efoto’s zijn.
 2. De deelnemer aan een wedstrijd bepaalt zelf of een foto zal deelnemen aan de zaal­ju­rering of aan de technische jurering. Een foto kan slechts voor één van beide vormen van jurering worden aangeboden.
 3. Het is toegestaan om alleen te kiezen voor zaaljurering of technische jurering ingeval een tweede foto mag deelnemen.
  Dus:
  Iedere deelnemer biedt één foto aan en heeft de volgende keuzemogelijkheden:
  – of deze foto aanbieden en kiezen tussen zaaljurering of technische jurering;
  – of deze foto twee keer laten afdrukken en aanbieden voor beide vormen van jurering; een tweede (andere) foto is dan niet toegestaan.
  (Deze laatste optie is bedoeld voor leden die van mening zijn dat ze een  foto hebben waarvoor ze graag de score van zowel zaal als Technische Commissie willen horen. Het is niet de bedoeling hiervan vaak gebruik te maken omdat er dan twee wedstrijden naast elkaar ontstaan met veel dezelfde foto’s. In principe moeten foto’s slechts binnen één jurering vallen. Maar het is toegestaan.)
  In de situaties dat de Technische Commissie een tweede foto toestaat:
  Iedere deelnemer die twee verschillende foto’s wil aanbieden heeft de volgende keuze­mogelijkheden:
  – of één foto aanbieden voor zaaljurering en één foto aanbieden voor technische jurering;
  – of twee foto’s aanbieden aan zaaljurering;
  – of twee foto’s aanbieden aan technische jurering;
 4. De foto’s worden bij het aanbieden ingedeeld in “zaaljury” en “technische jury”. Er wordt een nummerset gebruikt voor zaaljurering en er is géén nummerset voor technische jurering.
 5. De technische jurering zal door de Technische Commissie plaatsvinden. De Technische Commissie bepaalt uit de aangeboden fotoselectie voor de technische jurering de “technische top 3”. De Technische Commissie mag bij uitzondering ook een vierde foto (gedeelde derde plaats) aanwijzen.
 6. De zaaljurering zal collectief plaatsvinden met scorestrookjes voor de aangeboden foto­selectie voor zaaljurering. Er zal door iedereen die wil jureren een scorestrookje wor­den ingevuld voor maximaal 5 foto’s met een score van 1 t/m 5 punten. Ieder punt wordt slechts eenmaal toegekend (het bekende systeem). Punten toekennen aan eigen foto’s is niet toegestaan en leidt tot diskwalificatie.
 7. De zaaljurering wordt op naam gedaan (niet meer anoniem). Op ieder ingeleverd sco­restrookje wordt de naam vermeld. De strookjes op naam worden gebruikt om tijdens de bespreking van de foto’s meer interactie met de zaal te bereiken. De Tech­nische Commissie zal willekeurig een aantal strookjes bij de bespreking gebruiken om te ana­lyseren hoe een deelnemer tot zijn/haar beoordeling is gekomen.
 8. De zaaljurering zal een “zaal top 3” opleveren, voor de drie foto’s met de meeste pun­ten.
 9. De Technische Commissie zal alle foto’s bespreken (dus zowel voor de zaalselectie als voor de technische selectie). Daarbij wordt eerst de uitslag van de zaaljurering bespro­ken en daarna de uitslag van de technische jurering.
 10. De Technische Commissie wordt door één van de leden geassisteerd bij het verwerken van de scorestrookjes in het rekenprogramma. Zodat de Technische Commissie vol­doende tijd heeft voor de technische jurering.
 11. Op de website worden beide uitslagen opgenomen.