Etentje

Op donderdag 13 juni hebben we weer het jaarlijkse etentje ter afsluiting van het seizoen. Besloten is om naar het zelfde restaurant te gaan als vorig jaar:

Restaurant Cathay
Martin Luther Kingweg 7
Rotterdam-Ommoord

Voor € 27,85 per persoon kunnen we hier vanaf 19.00u onbeperkt eten en drinken gedurende 2,5 uur.
Ook de financiële afhandeling doen we hetzelfde als vorig jaar, wie mee wil moet van te voren het bedrag over maken naar de clubrekening. Uiteraard zijn ook eventuele partners weer welkom !

Vorig jaar was het erg geslaagd, dus KOMT ALLEN !

Betaal voor 10 juni € 27,85 (of € 55,70 als je iemand meeneemt) op onze bankrekening dan staat je reservering vast.

Met vriendelijke groet,

Rob

Wijziging programma!

Op 23 mei a.s. zou onze mentoraatgroep van de zaterdagochtend ‘Kill Your Darlings’ een presentatie geven van de gemaakte series gedurende het afgelopen seizoen. Echter, die avond is onze ruimte in de Joliotflat bezet vanwege de verkiezingen voor Europa.

Na intern beraad en overleg met de programmacommissie is besloten het programma van 23 mei te verplaatsen naar 6 juni. Dat betekent dat er vooralsnog op 23 mei geen clubavond zal zijn. Ideeën voor een buitenactiviteit zijn van harte welkom. Er is reeds een idee geopperd om buiten te gaan oefenen met flitsen. Graag horen we of hier animo voor is.

Op 6 juni vervalt dan de wedstrijd van de maand. In plaats daarvan zullen de series gepresenteerd worden van ‘Kill Your Darlings’. Onze mentor Peter is geïnformeerd en zal 6 juni aanwezig zijn. Degene die op 23 mei ingepland stond voor de ‘De 10 minuten van…’ kan op 6 juni dit programma-onderdeel vervullen als dat uitkomt. Laat nog even weten aan de programmacommissie of dat gaat lukken.

Wij gaan ervan uit jullie hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten hierover nog vragen of onduidelijkheden zijn, dan horen wij dat uiteraard graag!

Met vriendelijke groet, namens de programmacommissie,

Chantal