Programma FWO 13 september 2018

Afgelopen donderdag hebben we als Programmacommissie het Programma tot en met december verduidelijkt. En toen is ook over donderdag a.s. gesproken Voor komende donderdag zijn we namelijk niet op de Joliotplaats!! Maar gaan we naar Rotterdam. Naar de Kop van Zuid met de bedoeling om architectuurfoto’s te gaan maken. Tenminste als het weer goed is. Maar het ziet er goed uit:

 
We hebben afgesproken om te verzamelen om 19:30 uur bij Theater Nieuwe Luxor. Waarbij we rond Laan op Zuid langs diverse locaties kunnen lopen. Niet iedereen zal op tijd kunnen komen. Ik stel voor om de Whatssapp-groep te gebruiken om eventuele laatkomers te begeleiden naar de juiste plek. Tenslotte zou het leuk zijn om de resultaten van deze avond later in het Programma terug te zien. Ik doe de suggestie om dit te doen op 20 september, waarbij je direct de feedback van de overige leden op de Tafeltjesavond zal kunnen krijgen.

Mogelijke locaties voor interessante foto’s:

  • KPN gebouw (Wilhelminakade)
  • De Rotterdam (Wilhelminakade)
  • Deloitte (Wilhelminakade)
  • Rechtbank (Wilhelminaplein)
  • Peperklip (Rosestraat/Vuurplaat)
  • Huize ABC (van Ravesteynkade/Laan op Zuid)
  • Belastingdienst (Laan op Zuid)
  • Hogeschool Inholland (Posthumalaan)
  • Nieuwe Luxor (Wilhelminaplein)
  • …..